fbpx

Публічна оферта

Публічний договір (оферта) на надання послуг

 1. Загальні положення

1.1 Цей документ являє собою відкриту пропозицію Фізичної особи-підприємця Кобиляцький Олександр Павлович (далі — Компанія) на укладення Договору про надання послуг на викладених в цьому Договорі умовах, включаючи всі його додатки.

1.2 Компанія публікує цей Публічний договір (оферту) про надання послуг (далі — Договір) на інтернет сайті https://helpo.com.ua (далі Сайт).

1.3 Користуючись послугами Сайту, або здійснюючи будь-які дії на Сайті, Користувач автоматично приймає умови Договору та погоджується з усіма його положеннями.

1.4 Відповідно до статті 633 Цивільного Кодексу України, цей Договір є публічним договором, і в разі прийняття (акцепту) викладених нижче умов будь-яка дієздатна фізична або юридична особа (Користувач) зобов’язується виконувати умови цього Договору, доповнень і додатків до нього.

1.5 У цьому Договорі, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають таке значення:

Компанія — Фізична особа — підприємець К о б и л я ц ь к и й Олександр Павлович (ідентифікаційний код 3*2*6*7*7*1*9*8*1*8).

Сайт — Інтернет-ресурс Компанії https://helpo.com.ua/

Адміністрація Компанії — ФОП К о б и л я ц ь к и й Олександр Павлович і / або особи, уповноважені належним чином Компанією на управління Сайтом і надання Сервісів Користувачам при використанні Сайту відповідно до цього Договору.

Сервіси — сукупність надаються Компанією відповідно до цього Договору послуг для користувачів на платній, або безкоштовній основі.

Користувач — будь-яка дієздатна фізична особа, фізична особа — підприємець або юридична особа, яка прийняла умови цього Договору і користується Сервісами Компанії. Користувач може виступати в якості Замовника або Майстра.

Майстер — Користувач, що пройшов процедуру співбесіди і перевірки відповідно до умов цього Договору, який використовує додаток і виконує замовлення відповідно до умов цього Договору.

Замовник — Користувач, який залишив свою контактну інформацію на Сайті, або зробив дзвінок на номери телефонів Компанії.

Правила конфіденційності — умови роботи Компанії з конфіденційною інформацією на Сайті. Діюча версія розміщена на Сайті .. Правила конфіденційності є невід’ємною частиною Договору.

 1. Предмет Договору

2.1 Предметом цього Договору є надання Компанією та використання Користувачем Сервісів. Цей Договір встановлює правила і умови використання Користувачами Сервісів Компанії.

2.2 Укладення цього Договору проводиться для Майстра — шляхом підписання Договору на співбесіді. Моментом укладення цієї Угоди Замовником вважається момент будь-якої взаємодії з Сайтом.

2.3 Будь-яка взаємодія Користувача з Сайтом означає беззастережну згоду Користувача з усіма пунктами цього Договору (включаючи його додатки) і беззастережне прийняття його умов із зобов’язаннями дотримуватись обов’язків, покладені на Користувача за цим Договором. Така взаємодія з Сайтом є повним і беззастережним акцептом даного Договору, незнання якого не звільняє Користувача від відповідальності за недотримання його умов.

2.4 У разі незгоди Користувача з будь-якими з положень цього Договору, Користувач не має права використовувати Сервіси Компанії і Компанія просить його покинути Сайт.

2.5 Місцем укладення цього Договору Сторони визнають місцезнаходження Компанії.

2.6 Цей Договір може бути змінений Компанією без попереднього повідомлення. Продовження використання Сайту Користувачем означає згоду такого Користувача із змінами в Договорі.

2.7 Компанія має право в будь-який момент відмовити будь-якому Користувачеві в використанні Сайту в разі порушення ним умов цього Договору.

 1. Порядок надання і використання Сервісів Компанії

3.1 Користувач несе відповідальність за дотримання прав (матеріальних і нематеріальних) третіх осіб щодо інформації, переданої (наданої) Компанії, використанні Сайту і отриманні Сервісів Компанії. Користувачі самостійно оцінюють правомірність використання ними Сайту і наданих Компанією Послуг, в тому числі і з точки зору чинного законодавства України.

3.2 Користувач зобов’язується:

 • Чи не вживати ніяких дій, які можуть привести до непропорційно великого навантаження на інфраструктуру Сайту;
 • Чи не копіювати, не відтворювати, не змінювати, не поширювати і не представляти громадськості будь-яку інформацію, що міститься на Сайті (крім відомостей, наданих самим Користувачем) без попередньої письмової згоди Компанії;
 • Чи не перешкоджати і не намагатися перешкоджати роботі та іншої діяльності на Сайті; а також не перешкоджати дії автоматичних систем або процесів, а також інших заходів, з метою перешкодити або обмежити доступ на Сайт;
 • Чи не використовувати відомості, надані іншими Користувачами, в інших цілях, крім як для здійснення угоди безпосередньо з цим Користувачем, без письмового дозволу іншого Користувача.

3.3 Доступ Користувача до Сайту і Сервісів Компанії, що порушує цей Договір, може бути обмежений Компанією на постійній або тимчасовій основі.

3.4 Надання Компанією Сервісів здійснюється на безоплатній основі, або за плату, відповідно до Правил надання Послуг, які є додатком до цього Договору.

3.5 Замовники здійснюють замовлення, виходячи з принципів сумлінності і наявності у них зацікавленості у виконанні / наданні Майстром робіт / послуг для Замовника. При цьому забороняється замовлення послуг, що має на меті вивчення попиту на надання / виконання послуг / робіт і інші цілі, не пов’язані з необхідністю фактичного виконання / надання робіт / послуг.

3.6 Майстри отримують замовлення і зобов’язуються дотримуватися Правил використання Додатка.

3.7 Майстрам забороняється передоручати виконання Замовлень третім особам, в тому числі своїм дружинам, дітям, родичам і друзям.

3.8 Всі угоди укладаються між Користувачами (Замовниками та Майстрами) безпосередньо. Таким чином, Компанія не є учасником угод користувачів, а лише надає Замовнику комунікаційну торговельну платформу (Сайт) для оформлення замовлень, а Майстрам Додаток для їх виконання.

 1. Порядок оплати Сервісів Користувачем

4.1 Оплата послуг Майстрів відбувається безпосередньо Замовником Майстру після виконання замовлення.

4.2 Вартість послуг визначається майстром в залежності від проблеми на місці виконання робіт. Так само Майстер може проконсультувати Замовника і назвати приблизну ціну по телефону, до виїзду на місце виконання робіт, але ця ціна — лише приблизна, тому що для визначення точної ціни Майстру необхідно бачити специфіку і обсяг робіт особисто.

4.3 Оплата здійснюється Користувачем готівкою, або іншими способами, визначеними з Майстром, після виконання робіт.

4.4 Оплата здійснюється Користувачем в українських гривнях.

4.5 Послуги Підприємства Майстер оплачує комісійними за кожен виконаний замовлення в день виконання замовлення в розмірі, обумовленому на співбесіді.

 1. Права і обов’язки Компанії

5.1 Обов’язки Компанії полягають виключно в забезпеченні можливості отримання Користувачем Сервісів Компанії в порядку, визначеному цим Договором.

5.2 Компанія має право змінювати умови цього Договору. Інформація про такі зміни публікується Компанією на Сайті і / або в інформаційній розсилці. Використання Користувачем Сервісів Компанії після будь-яких змін Договору означає його згоду з такими змінами та / або доповненнями.

5.3 Компанія має право розміщувати рекламну і / або іншу інформацію в будь-якому розділі сайту без узгодження з Користувачем.

У разі порушення Користувачем умов цього Договору, Компанія має право призупиняти, обмежувати або припиняти доступ такого Користувача до будь-якого з Сервісів Компанії в односторонньому порядку в будь-який час, не несучи відповідальності за будь-яку шкоду, яка може бути заподіяна Користувачеві такими діями.

5.4 Компанія має право здійснювати розсилання Користувачам повідомлень, в тому числі електронних SMS-повідомлень на номери мобільних телефонів Користувача, що містять організаційно-технічну, інформаційну чи іншу інформацію про можливості Сервісів Компанії.

5.5 Компанія зобов’язується не використовувати облікові дані Користувача, не передбачених цим Договором та додатками до нього і гарантує нерозголошення цих даних, за винятком випадків, коли розкриття такої інформації є обов’язком Компанії в силу законодавства України.

5.6 Компанія зобов’язується надавати Користувачу можливість отримання консультацій служби технічної підтримки Компанії по телефону та / або електронній пошті при вказівці Користувачем контактних даних. Обсяг консультацій обмежується конкретними питаннями, пов’язаними з наданням Сервісу.

5.7 Компанія зобов’язана виконувати інші обов’язки, встановлені цим Договором.

 1. Права та обов’язки Користувача

6.1 Користувач зобов’язується виконувати умови цього Договору та додатків до нього, а також оплачувати надані йому Сервіси в порядку і на умовах, передбачених цим Договором та додатків до нього.

6.2 Користувач зобов’язується самостійно знайомитися з інформацією про умови надання йому Послуг Компанією та їх вартості.

6.3 Користувач має право вимагати від Компанії надання йому Послуг відповідно до умов цього Договору.

6.4 Користувач має право звертатися в службу технічної підтримки Компанії, повідомляючи при цьому контактні дані.

6.5 Користувач зобов’язується використовувати Сервіси тільки в законних цілях, дотримуватися чинного законодавства України, а також права та законні інтереси Компанії.

6.6 Користувач зобов’язується не здійснювати дії, спрямовані на дестабілізацію роботи Сервісів, здійснення спроб несанкціонованого доступу до Сервісів, а також від здійснення будь-яких інших дій, що порушують права Компанії і / або третіх осіб.

6.7 Користувач не повинен порушувати, блокувати чи іншим чином завдавати шкоди будь-яким засобам безпеки Сайту.

6.8 Користувач зобов’язується не використовувати Сервіси для вчинення дій, спрямованих на підрив мережної безпеки і порушення роботи будь-яких програмно-технічних засобів, підключених до мережі Інтернет, а також вчинення мережевих атак на будь-які ресурси, доступні через мережу Інтернет, включаючи програмно-технічні засоби Компанії, але не обмежуючись ними.

6.9 Користувач цим підтверджує, що він є повністю дієздатним (щодо фізичних осіб), правоздатним (щодо юридичних осіб), над ним не встановлено піклування в будь-якій формі.

6.10 Замовник при виклику Майстра за допомогою використання Сервісів Компанії усвідомлює і підтверджує, що:

 • Компанія і Майстер є абсолютно незалежними суб’єктами, що не надають вплив на діяльність один одного;
 • Компанія не відповідає за відповідність законодавству України та очікуванням Замовника здійсненойя Майстром діяльності по виконанню робіт, наданню послуг для Замовника;
 • Компанія є тільки майданчиком, що з’єднує Замовника з Майстром.
 • Компанія не відповідає за якість і терміни виконаних / наданих Майстрами робіт / послуг для Замовника;
 • Компанія не відповідає за виконання гарантійних зобов’язань щодо виконаних / наданих Майстром робіт / послуг для Замовника;
 • Замовник повинен самостійно оформляти свої договірні відносини з вибраними ним Виконавцями, що регулюють порядок і умови виконання / надання даними Майстрами робіт / послуг (в тому числі: витребувати документи, що засвідчують особу Виконавця при укладанні договорів; витребувати документи, що підтверджують кваліфікацію Виконавця для виконання / надання відповідних робіт / послуг, а також інші, передбачені законодавством України документи, необхідні Майстру для виконання / надання робіт / послуг відповідного виду; оформляти договори з Майстру в письмовому вигляді і інші документи, що підтверджують, в тому числі, передачу Майстру грошових коштів за виконані / надані роботи / послуги).

6.11 Майстер усвідомлює і підтверджує, що при виклику його Замовником за допомогою використання наданих Компанією Послуг в якості особи, що виконує / надає для Замовника певні роботи / послуги, що:

 • Компанія та Замовник є абсолютно незалежними суб’єктами, що не надають вплив на діяльність один одного;
 • Компанія не відповідає за виконання Замовником договірних зобов’язань щодо Майстри, пов’язаних, в тому числі, з оплатою виконаних / наданих їм робіт / послуг;
 • Компанія є тільки майданчиком, що з’єднує Замовника з Майстром.
 • Майстер повинен самостійно оформляти свої договірні відносини з Замовниками, які обрали Майстри в якості особи, яка буде виконувати / надавати певні роботи / послуги, що регулюють порядок і умови виконання Замовниками, в тому числі зобов’язань по прийманню та оплаті виконаних / наданих Майстром робіт / послуг ( в тому числі: витребувати документи, що засвідчують особу Замовника при укладанні договорів; оформляти письмово договору з Замовником і інші документи, що підтверджують, в тому числі, виконання / надання робіт / послуг).

6.12 Користувач має право направляти інформацію Адміністрації Компанії за фактами порушення іншими Користувачами своїх зобов’язань, що випливають з умов укладених між ними договорів, що регламентують виконання / надання робіт / послуг, укладених з використанням наданих Компанією Послуг.

6.13 Користувач може мати інші права та нести інші обов’язки, встановлені цим Договором.

 1. Відповідальність. обмеження відповідальності

7.1 Компанія не несе відповідальність за будь-які помилки, упущення, переривання, дефекти і затримки в обробці або передачі даних, збої в лініях зв’язку, знищення будь-якого обладнання, неправомірний доступ третіх осіб до Сайту, що стали причиною обмеження доступу Користувача до Сервісів.

7.2 Компанія не відповідає за будь-які технічні збої або інші проблеми будь-яких телефонних мереж або служб, комп’ютерних систем, серверів або провайдерів, комп’ютерного або телефонного обладнання, програмного забезпечення, збоїв сервісів електронної пошти або скриптів з технічних причин, за нормальне функціонування і доступність окремих сегментів мережі Інтернет і мереж операторів електрозв’язку, задіяних при здійсненні доступу Користувача до Сервісів.

7.3 Компанія не відповідає за відповідність Сервісу цілком або його частин очікуванням Користувача, безпомилкову та безперебійну роботу Сервісу, припинення доступу Користувача до Сервісу.

7.4 При порушенні Користувачами умов цього Договору Компанія залишає за собою право обмежити доступ Користувача до Сервісів Компанії на тимчасовій основі, а в разі грубого і / або неодноразового порушення умов цього Договору відмовити в доступі до Сервісів на постійній основі.

7.5 Компанія не несе відповідальності перед Користувачем за обмеження доступу до Сервісів, за припинення доступу до Сервісів, якщо ці обмеження і припинення виникли внаслідок обставин непереборної сили, які виникли після укладення цього Договору та на настання яких Сторони не могли вплинути, включаючи, але не обмежуючись наступним: війна, заколоти, страйки, саботаж, ембарго, пожежі, повені, стихійні лиха, погіршення радіоелектронної або радіологічної обстановки, вибухи, дії або бездіяльність уряду України або іншої країни, акти державних органів і / або органів місцевого самоврядування, внесення змін до законодавства України, аварії на мережах загального користування, зміни умов доступу до лінійно-кабельних спорудах зв’язку.

7.6 Компанія не несе відповідальність перед Користувачем або будь-якими третіми особами за будь-які прямі та / або непрямі збитки, включаючи упущену вигоду або втрачені дані, шкоду честі, гідності або діловій репутації, понесені у зв’язку з використанням ним Сервісів, або неможливості його використання, або несанкціонованого доступу до комунікацій Користувача третіх осіб.

7.7 Компанія не несе відповідальності за будь-які збитки електронним пристроям Користувача або іншої особи, будь-якого іншого обладнання або програмного забезпечення, викликаний або пов’язаний з використанням Користувачем Сервісів.

7.8 Компанія не несе відповідальності перед Користувачем або будь-якими третіми особами за:

 • зміст і законність, достовірність інформації, використовуваної / одержуваної Користувачем при використанні Сервісів;
 • якість робіт / послуг, наданих Майстром Замовнику, виконання їх в строк;
 • виконання гарантійних зобов’язань перед Замовниками щодо виконаних / наданих Майстрами робіт / послуг;
 • відповідність здійснюваної Майстрами діяльності по виконанню / надання робіт / послуг Замовникам законодавству України;
 • виконання Замовниками своїх зобов’язань по оплаті виконаних / наданих їм Майстрами робіт / послуг.

7.9 У випадку пред’явлення третіми особами, в тому числі іншим Користувачем, претензій до Компанії, пов’язаних з використанням Користувачем Сервісів Компанії, Користувач зобов’язується своїми силами і за свій рахунок урегулювати розміщення в ній інформації з третіми особами, захистивши Компанію від можливих збитків і розглядів, або виступити на стороні Компанії в таких розглядах, а також відшкодувати збитки Компанії (включаючи судові витрати), завдані їй у зв’язку з претензіями і позовами, пов’язаними з розміщенням матеріалів і / або діяльністю Користувача на Сайті.

7.10 Компанія не буде нести відповідальності за будь-які витрати або збитки, прямо або побічно виникли у Замовників або Майстрів в результаті виконання / надання Майстрами робіт / послуг для Замовників. Компанія ні при яких обставинах не несе відповідальності перед Замовниками, Майстрами, або третіми особами, за будь-які непрямі збитки, в тому числі упущену вигоду. Відповідальність Компанії обмежується прямими документально підтвердженими збитками, що наступили в результаті дії або бездіяльності Компанії в розмірі, що не перевищує вартість наданих Послуг окремо взятому Користувачеві.

7.11 Компанія не контролює якість і терміни виконуваних / надаються Майстрами робіт / послуг, що пропонуються ними за допомогою розміщення відповідної інформації на Сайті. Внаслідок цього Користувач приймає умову, відповідно до якого всі роботи і послуги, що пропонуються через Сайт Майстрами, надаються ними під свою самостійну відповідальність і надання даних робіт і послуг ніяк не пов’язане з діяльністю Компанії. Замовник приймає на себе повну відповідальність і ризики за надання робіт і послуг, пропонованих Майстрами за допомогою прийому замовлень через Сайт. Майстер бере на себе повну відповідальність і ризики за оплату Замовниками виконаних робіт і послуг Майстрами.

 1. Порядок вирішення спорів

8.1 Користувач і Компанія погоджуються, що всі спори і розбіжності, які можуть виникнути з цього Договору або в зв’язку з ним, будуть вирішуватися шляхом переговорів з обов’язковим дотриманням досудового порядку вирішення спорів. Претензії Користувача відносно наданого Компанією Сервісу приймаються до розгляду тільки за умови, якщо вони складені в письмовій формі і спрямовані на поштову адресу Компанії протягом трьох місяців з дня надання Сервісу або відмови в його наданні.

8.2 У випадку, якщо згоди не буде досягнуто, всі суперечки з приводу виконання цього Договору вирішуються в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України за місцем знаходження Компанії.

8.3 У разі виникнення суперечок між Замовником та Майстром, пов’язаних з виконанням / наданням Майстром робіт / послуг Замовнику або їх оплатою, дані спори вирішуються самостійно між Замовником та Майстром без залучення Компанії.

 1. Порядок внесення змін і доповнень до Договору

9.1 Зміни та / або доповнення до Договору вносяться в односторонньому порядку за рішенням Компанії. Датою вступу в силу змін і / або доповнень до цього Договору є дата, визначена в них Компанією, але не раніше дати опублікування даних змін і / або доповнень на Сайті.

9.2 Текст змін та / або доповнень до Договору або його нова редакція доводиться Компанією до загального відома шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті.

9.3 У разі незгоди Користувача з внесеними змінами та / або доповненнями до цього Договору, Користувач має право розірвати цей Договір шляхом повідомлення Компанії про відмову Користувача від подальшого використання Сервісів Компанії, а також про незгоду з внесеними змінами та / або доповненнями або про неприєднання до нової редакції Договору або про відмову дотримуватися його умови.

9.4 Сторони домовляються, що мовчання (відсутність письмових повідомлень про розірвання Договору або про незгоду з окремими положеннями Договору, в тому числі зі зміною тарифів), а також продовження використання Сервісів Компанії, визнаються згодою і приєднанням Сторони до нової редакції Договору, до редакції Договору з урахуванням внесених змін і / або доповнень.

 1. Заключні положення

10.1 Цей Договір і відносини між Компанією та Користувачем регулюються законодавством України. Питання, не врегульовані Договором, підлягають вирішенню відповідно до законодавства України.

10.2 Якщо з тих чи інших причин будь-які з умов цього Договору будуть визнані недійсними, це не впливає на дійсність або застосовність інших умов Договору.

10.3 Цей Договір щодо кожного з користувачів вступає в силу з моменту вчинення Користувачем одного з найбільш ранніх дій, зазначених у пункті 2.3 цього Договору, і діє до моменту закінчення використання Користувачем Сервісів Компанії.

Остались вопросы? Оставьте номер телефона и мы перезвоним вам в течении минуты и дадим бесплатную консультацию


  Или позвоните нам:

  +38 (068) 185-00-40

  +38 (095) 360-68-38